Fotogalerie

Aktuality

15.04.15, 06:50
Chata Jitřenka nabízí své...
08.03.15, 17:29

PĚŠÍ TÚRY V OKOLÍ ZDOBNICE

 

1. K magickým místům – 11,7 km, zkrácená verze 5,7 km

      Od chaty Jitřenka jdeme po silnici do centra vesnice. Po 100 m narazíme na žlutou turistickou značku, která vede na hřeben Orlických hor. Odbočíme po ní doprava a stoupáme do kopce.  Po 60 m ze značky sejdeme a jdeme vpravo úvozovou cestou, kdysi to byla jediná cesta vedoucí do Říček a vystoupáme až k lesu k horským chalupám.

     Pokračujeme cestou podél lesa doprava, z cesty je vidět protější svah údolí řeky Zdobnice. Cestou vidíme u lesa nepoškozená boží muka a zanedlouho dorazíme k renovované  kapli sv. Anny s křížovou cestou (2 km). Kaple pochází z roku 1787, v roce 2002 byla nově opravena a vysvěcena.

       Cesta dále vede lesem až narazí na lesní cestu, vedoucí od silnice z Říček do Zdobnice. Odbočíme po ní doleva (doprava se dostaneme na silnici  a máme možnost dříve se vrátit k chatě) a po několika metrech se začne tato cesta stáčet doprava směrem ven z lesa. Vlevo budeme mít výhled na jeden z vrcholů hřebene Orlických hor,  Zakletý – 991 m n. m. s TV vysílačem, vpravo na  nevýrazný vrchol Pustého – 798 m n. m. Po cestě dorazíme do osady Rysé a dál pokračujeme tak dlouho až dojdeme na žlutou turistickou značku, vedoucí z vrchu Zakletého. Právě tu jsme ve Zdobnici opustili. Ta nás dovede do centra Říček k pozdně baroknímu kostelu Nejsvětější Trojice (5,2 km). Zde neopomeneme navštívit horskou usedlost Devětsil a občerstvit se.

      Cesta domů je pak už jednoduchá. Jdeme po zelené turistické značce po silnici směrem vzhůru do Zdobnice a po ujití asi 1 km v místě prudké zatáčky silnice doprava odbočíme vpravo po travnaté cestě k poslední rekreační chalupě v Říčkách. Za ní ve vzdálenosti 150 m už jsou vidět vztyčené menhiry (6,4 km). Pak se stejnou cestou vrátíme zpět k silnici a po ní dojdeme až k chatě Jitřenka (11,7 km). 


2. Na hřeben Orlických hor – 14,3 km

      Od chaty Jitřenka jdeme po silnici směrem do centra obce. Po 100 m narazíme na žlutou turistickou značku, která nás dovede až na hřeben Orlických hor. Nejdříve procházíme částí Zdobnice s mnoha rekreačními chalupami, zvané Nebe (1,2 km).

       Po asi dvou kilometrech přestane lesní cesta stoupat, dostáváme se na táhlý hřbet vysoko nad levý břeh říčky Zdobnice, který odděluje údolí Zdobnice a prameniště řeky Říčky. Na mapách je tato rozsocha uváděna jako Smyk, dříve Weissberg - Bílá hora.  Zde se na křižovatce cest dáme doprava a ve vzdálenosti asi 300 m se v lese nachází jedna z nejmohutnějších skalních skupin Orlických  hor – Bílá skála – 909 m n. m.

       Od Bílé skály se vrátíme zpět na cestu se žlutou turistickou značkou, po které pokračujeme přes prameniště řeky Říčky až na významnou křižovatku turistických cest zv. Pěticestí (4,7 km). O víkendech a svátcích je zde v provozu kiosek horské služby s občerstvením.

    Nyní pokračujeme vlevo po červené turistické značce ke Kunštátské kapli. Barokní kaple Navštívení Panny Marie, zbudovaná v létech 1670 – 1671 v nadmořské výšce 1035 m na kruhovém půdorysu, je tak trochu kultovním místem. Její prosté vybavení sloužilo chudým  dřevařským dělníkům z Tyrol, kteří zde těžili dřevo pro kutnohorské doly.

    Červená značka nás dále povede přes vrcholy Tetřevce (1043 m n.m.) a Homole   s vrcholovým skaliskem (1001 m n. m.) do sedla pod Homolí (8,8 km). Z Pěticestí se do sedla lze dostat také delší levou cestou s asfaltovým povrchem tzv. bunkrovou cestou. Ta je v létě používána jako cyklotrasa, v zimě jako udržovaná lyžařská cesta. Z ní je možno také odbočit ke Kunštátské kapli a vrátit se na původní cestu.

       Ze sedla pod Homolí nás do Zdobnice dovede modrá turistická značka.  Po ní klesáme k chatě ŽPSV v Čertově dole (10,7 km), (pro veřejnost nepřístupná), pak projdeme původně dřevařskou osadou Čertův důl s několika rekreačními chalupami. Už po silnici se dostaneme k hotelu Zdobnice (13,4 km) a odtud po žluté značce k chatě Jitřenka (14,3 km).


3. K přírodní památce Sfinga na Kamenci – 12,5 km

      Od chaty Jitřenka jdeme po silnici  po žluté turistické značce směrem do centra obce k hotelu Zdobnice a dále po silnici směr Deštné. Dorazíme k odbočce modré značky do Čertova Dolu (1,8 km). My ovšem půjdeme vlevo dále po silnici, vpravo budeme vidět tok říčky Zdobnice a zhruba po 2 km dorazíme k horské chatě na Kamenci, která ale neslouží veřejnosti. Zleva přichází červená turistická značka, která odtud vede po silnici do Deštné. Tu využijeme asi v délce půl kilometru až dojdeme k vpravo položené bývalé myslivně. Zde odbočíme doprava a po neznačené cestě podél lesa budeme stoupat až k horní stanici lyžařského vleku. Vpravo budeme vidět dvě dnes jen rekreační chalupy bývalé dřevařské osady Kamenec. Na horní stanici objevíme zašlý památník, připomínající pád ruského letadla v roce 1968 v těchto místech.

    Stále budeme pokračovat  po cestě lesem a podél lesa vzhůru a u každého skaliska se budeme otáčet až objevíme nápis Sfinga se šipkou, který je bohužel viditelný při cestě opačným směrem dolů. V tomto místě půjdeme doleva lesní cestou a zhruba po sto metrech uvidíme vpravo v lese skalisko zvláštního tvaru, jediný chráněný geologický útvar Orlických hor, připomínající egyptskou Sfingu (5,3 km).  Na skálu, vysokou asi deset metrů můžeme i vystoupit.

     Vracíme se zpět stejnou cestou až k horské chatě  na Kamenci (7,1 km), ale dále půjdeme vpravo po červené turistické značce do Zdobnické Seče. Cestou mineme bývalou školu a dojdeme k ubytovací chatě Šajtava (8,8 km),  odkud už máme dokonalý výhled na hlavní hřeben Orlických hor.  Po občerstvení v chatě pokračujeme po červené až k rozcestí u lesní školky a dál až k horní stanici lyžařského vleku Valčenka (11,4 km).

    Na dohled máme bývalý zájezdní hostinec  Valčenka, postavený při kdysi jediné příjezdové cestě z vnitrozemí do Zdobnice. Svahem sjezdovky sejdeme asi do jeho poloviny, až narazíme na příčnou cestu, po ní jdeme vlevo ke zbytkům  pozdně barokního mostu přes říčku Zdobnici, kterou překonáme po provizorní lávce. A pak už cestou do svahu stoupáme ke kostelu Dobrého Pastýře  a k chatě Jitřenka (12,5 km).


4. Ke kapli alpského stylu v Kunčině Vsi – 8,4 km

      Od chaty Jitřenka jdeme po silnici  po žluté turistické značce směrem do centra obce k hotelu Zdobnice. Odtud se vydáme po modré turistické značce do protějšího svahu kolem stájí do Kačerova. Cesta vede převážně lesem, ale brzy se dostaneme do odkrytých partií s výhledem na hlavní hřeben Orlických hor.

    Křížíme cestu s červenou turistickou značkou – Nad Zdobnicí (1,9 km) a pak se dostaneme na druhou stranu hřebenu a budeme už jen klesat na křižovatku silnic u myslivecké chaty na konci vsi Kačerov, která je součástí obce Zdobnice (3,3 km). Po silnici od Uhřínova přichází žlutá turistická značka. Kdybychom pokračovali po silnici do Prorubek, dostali bychom se po 700 m do míst známé gravitační anomálie, kde auta samovolně  jezdí do kopce.

      My však budeme procházet dál po modré značce po silnici rázovitou horskou vsí, Kačerovem. Vpravo mineme opravenou kapli Panny Marie a budeme si všímat i původních roubených chalup, zejména v údolí pod kostelem. Pokud naše túra se uskuteční  v sobotu či v neděli, můžeme využít služeb občerstvení v útulné chatě Kačerov. Po několika stovkách metrů dojdeme k pozdně baroknímu kostelu sv. Kateřiny, zbudovaného v létech 1796 až 1798 (4,3 km). Dodnes v něm není zaveden elektrický proud a štědrovečerní mše se koná při svíčkách. 

     Modrá turistická značka vede do údolí, my budeme pokračovat po žluté, vedoucí po silnici do Kunčině Vsi, součásti obce Zdobnice. V centru odbočíme doprava a po cestě  kolem bývalé školy, kde jsou dnes Apartmány Šimánkovi, dojdeme ke kapli sv. Anny se štíhlou věží, která je jedinou kaplí alpského stylu na sever od Alp (5,6 km). Během léta můžeme přes mříž nahlédnout dovnitř, jinak klíče jsou k dispozici u pana Šimánka.

    Po prohlídce se vrátíme zase do centra, opustíme žlutou značku a i silnici a po asfaltové cestě vedoucí do svahu do horní části vsi s rekreačními chalupami půjdeme směrem ke Zdobnici. Po 1 km budeme křižovat cestu s červenou turistickou značkou a vlevo budeme vidět bývalý zájezdní hostinec Valčenka (6,9 km).

    Od křížení už bude naše cesta klesat, vejdeme do lesa, přejdeme průsek svahu sjezdovky a pak klesáme ke zbytkům  pozdně barokního mostu přes říčku Zdobnici, kterou překonáme po provizorní lávce. A pak už cestou do svahu stoupáme ke kostelu Dobrého Pastýře  a k chatě Jitřenka ( 8,4 km).

 

 

Připravujeme

Počasí Zdobnice - Slunečno.cz

Webkamera

aktuálně ve Zdobnici

Norské počasí

 

CHATA JITŘENKA

ZDOBNICE 25
516 01 ZDOBNICE
JITRENKA.ZDOBNICE@SEZNAM.CZ
731 564 101